วิธีการใช้


QPay ช่องทางการชำระเงินให้ธุรกิจของคุณ


เพิ่มช่องการชำระเงิน (Q-wallet)

1.เพิ่มข้อมูลสินค้าใน ระบบธุรกิจ QPay

2.ระบบสร้าง QR Code สินค้า

3.ลูกค้าชำระสินค้าผ่าน QPay โดยการ Scan QR Code

* สามารถ Scan QR Code ผ่าน หน้าจอต่างๆ ได้ หรือ สินค้านั้นๆ ได้

บัตรสะสมแต้ม พร้อม Stamp ออนไลน์

1.เพิ่มข้อมูลบัตรสะสมแต้ม พร้อมสร้าง Stamp

2.ระบบสร้าง QR Code บัตรสะสมแต้ม และ Stamp

3.ลูกค้า Scan QR Code รับบัตรสะสมแต้ม และ Stamp ผ่านเครื่อง Stamp QPay

*สามารถ Stamp ง่ายๆ เพียง ยื่นโทรศัพท์ ไปที่ เครื่อง Stamp QPay

 

สร้างช่องทางการแชท Q-Chat

1.สร้างช่องทางการแชท Q-Chat ที่หน้าเว็บ

2.ตั้งค่าผู้ดูแล และลูกค้า Scan QR Code เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อใน QPay

3.ลูกค้าสามารถแชทถาม-ตอบ กับผู้ดูแลที่เว็บและโทรศัพท์

*สามารถเชื่อมต่อ API ระบบ Chat เมื่อส่งข้อความจากเว็บต่างๆ QPay สามารถกระจายได้หลาย User

 

* ธุรกรรมด้าน E-Money จะสามารถใช้งานได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง