คำถามที่พบบ่อย


คำถามที่พบบ่อย สมาชิกทั่วไป

คำถามที่พบบ่อย สมาชิกทั่วไป

หมายเหตุ บริษัท กำลังดำเนินการขอใบอนุญาติ อยู่ เมื่อใดที่ทางเราได้รับใบอนุญาติแล้ว จึงจะสามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ตามที่ แสดงไว้ได้ทุกบริการ
* ธุรกรรมด้าน E-Money จะสามารถใช้งานได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง