ทำไมต้องใช้ QPay


กับฟังค์ชั่นการใช้งานต่างๆ ทั้งหมดของระบบ QPay

ผู้ให้บริการและจัดจำหน่ายตู้เติมเงินมือถือกะปุกท็อปอัพ ใช้งานระบบ

ผู้ให้บริการและจัดจำหน่ายตู้เติมเงินมือถือกะปุกท็อปอัพ ใช้งานระบบ QChat ในการแจ้งเตือนต่างๆ ติดต่อ Suppost ลูกค้า ผ่าน QPay Application

เดิมผู้ให้บริการและจัดจำหน่ายตู้เติมเงินมือถือกะปุกท็อปอัพใช้ ระบบการส่ง SMS ในการแจ้งเตือนต่างๆ เนืองจากมีลูกค้าจำนวนมากจึงทำให้ผู้ให้บริการและจัดจำหน่ายตู้เติมเงินมือถือกะปุกท็อปอัพ มีค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS เป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันผู้ให้บริการและจัดจำหน่ายตู้เติมเงินมือถือกะปุกท็อปอัพ ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ QChat ในการแจ้งเตือนต่างๆ บน QPay Application จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS ถึง 3 แสนบาท/เดือน และยังสามารถ ติดต่อสอบ-ถามกับลูกค้าได้แบบ Real-time มีความปลอดภับ พร้อมมีประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนยิ่งขึ้น

www.kapooktopup.com

ทดลองใช้งานระบบ QChat

ผู้ให้บริการเติมเงินและชำระค่าบริการออนไลน์ www.siamtopup.com ใช้งานระบบ

ผู้ให้บริการเติมเงินและชำระค่าบริการออนไลน์ www.siamtopup.com ใช้งานระบบ QLogin ในการ เข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ ผ่าน QPay Application เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการ Login เข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆ

เดิมผู้ให้บริการเติมเงินและชำระค่าบริการออนไลน์ www.siamtopup.com ใช้การจดจำ รหัสผู้ใช้(Username) และรหัสผ่าน(Password) ในการ Login เข้าสู่ระบบ จำทำให้ง่ายต่อการ Hack เข้าระบบ

ปัจจุบันผู้ให้บริการเติมเงินและชำระค่าบริการออนไลน์ www.siamtopup.com ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ QLogin ในการเข้าระบบ โดยการใช้ QLogin เป็นเสมือน E-ID ประจำตัวที่มีการพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้งาน โดยการ Scan QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น

www.siamtopup.com

ทดลองใช้งานระบบ QLogin

ผู้ให้บริการเชื่อมต่อสำหรับเครื่องอัตโนมัติ ใช้งานระบบ

ผู้ให้บริการเชื่อมต่อสำหรับเครื่องอัตโนมัติ ใช้งานระบบ QChat ในการแจ้งเตือนต่างๆ ติดต่อ Suppost ลูกค้า ผ่าน QPay Application

เดิมผู้ให้บริการเชื่อมต่อสำหรับเครื่องอัตโนมัติ Advancekiosk ใช้ ระบบการส่ง SMS ในการแจ้งเตือนต่างๆ ของเครื่องอัตโนมัติ เนืองจากมีลูกค้าจำนวนมากจึงทำให้ผู้ให้บริการเชื่อมต่อสำหรับเครื่องอัตโนมัติ Advancekiosk มีค่าใช้จ่ายการส่ง SMS เป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันผู้ให้บริการเชื่อมต่อสำหรับเครื่องอัตโนมัติ Advancekiosk ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ QChat ในการแจ้งเตือนต่างๆ บน QPay Application จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS ได้อย่างมาก และยังสามารถ ติดต่อสอบ-ถามกับลูกค้าได้แบบ Real-time มีความปลอดภับ พร้อมมีประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนยิ่งขึ้น

www.advancekiosk.com

ทดลองใช้งานระบบ QChat

Contact Us! - ติดต่อเรา


Call Center: 02-105-4164

QpayThai

* ธุรกรรมด้าน E-Money จะสามารถใช้งานได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง