ระบบลงเวลาเข้าออก
System

สะดวก ปลอดภัย

ลดต้นทุนการผลิต

เกี่ยวกับ Q Time

หลายองค์กรคงเคยเจอปัญหาในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การที่มีผู้ปฎิบัติงานเป็นจำนวนมาก ขั้นตอนการดูแลและตรวจสอบข้อมูลการ ขาด ลา มาสาย จึงเป็นปัญหาสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลในแต่ละเดือน ในการตรวจสอบและสรุปรายงานการปฎิบัติงาน ในระบบแบบเดิมอาจไม่การสรุปสถิติอย่างละเอียด จึงอาจส่งผลต่อการวัดผลของผู้บริหารได้

ปัจจุบันมีการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคเข้ามาใช้งาน ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง จะดีกว่ามั้ยถ้าเราเอาระบบลงเวลาเข้าออกงาน มาไว้ในแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

QPay - ช่วยสร้างบัตรพนักงานแบบออนไลน์

เรามีระบบลงเวลาเข้า-ออก งานที่ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือบุคคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างบัตรพนักงานได้เอง ผ่านทางเว็บไซต์ โดยสามารถกรอกรายละเอียดในบัตรได้ครบถ้วนตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ, แผนก, รหัสพนักงาน, สาขา, วันหมดอายุ ฯลฯ เป็นต้น

สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ แบบออนไลน์ได้ทันที และตรวจสอบได้ว่าพนักงานสแกนเข้างานมาจากสถานที่ใด

ประโยชน์การใช้งาน - ระบบลงเวลาเข้าออกเจ้าหน้าที่สามารถ สร้างบัตรประจำตัวพนักงานได้เองแบบออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บไซต์

การนำไปใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพียงแค่ใช้สมาร์ทโฟน Scan QR Code

ใช้เป็น Application เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรได้

ยากแก่การ ปลอมแปลง, สูญหาย, ลืม, เพราะว่าได้ถูกจัดเก็บไว้บนสมาร์ทโฟนในรูปแบบดิจิตอล

ประหยัดทรัพยากร และลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เช่น บุคลากร, การผลิต, พัฒนาระบบ เป็นต้น

ทำรายการภายใน วง Lan, Wan หรือ Internet และระบุให้แสดงตำแหน่ง GPS ได้

สามารถใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆ ของ QPay ได้ เช่น QLogin, QTicket, QMember, QCoupon

QPay ใช้งานง่าย


เพียงให้พนักงานดาวน์โหลด QPay Application บนสมาร์ทโฟน แล้ว Scan QR Code ณ สถานที่ที่กำหนด เพียงเท่านี้บัตรก็จะถูกจัดเก็บเป็นรูปแบบดิจิตอล บนสมาร์ทโฟนของพนักงานทันที (สามารถใช้ควบคู่กับระบบลงเวลาแบบเดิมได้)

Contact Us! - ติดต่อเรา


Call Center: 02-105-4164

QpayThai

* ธุรกรรมด้าน E-Money จะสามารถใช้งานได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง