ระบบลงทะเบียน
System

สะดวก รวดเร็ว

ใช้ง่าย ลดค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ Q Ticket

QPay Application ช่วยในการดำนเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบลงทะเบียน เป็นระบบที่ออกแบบการทำงานทั้งในส่วนของจุดลงทะเบียนหน้าทางเข้าหรือสำหรับผ่านเว็บไซต์ต่างๆ มีการนำอุปกรณ์ QPay Stamp ไปใช้ในการตรวจสอบการใช้งาน เพื่อป้องกันบัตรหรือตั๋วปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพQPay - ดูรายงานแบบออนไลน์ได้

สามารถดูรายงานการลงทะเบียน แบบออนไลน์พร้อมทั้งการบอกตำแหน่งได้ว่า ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนจากจุดใด และสามารถแบ่งประเภทจุดลงทะเบียนได้ โดยตั้งค่าในระบบ QPay กรณีมีการลงทะเบียนหลายที่

ประโยชน์การใช้งาน - ระบบลงทะเบียนรับบัตรหรือตั๋วได้ง่ายๆ เพียงแค่ Scan QR Code ผ่านเว็บไซต์หรือจุดจำหน่าย (ขอรับ E-Ticket)

สามารถโอนบัตรหรือตั๋วให้เพื่อนได้ เพียงระบุหมายเลขโทรศัพท์ (สำหรับสมาชิก QPay ด้วยกัน)

ลดต้นทุนในการผลิตสิ่งพิมพ์ต่างๆ และลดต้นทุนในการพัฒนาระบบ

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มาเข้าใช้งานได้ เช่น อายุ เพศ อาชีพ เป็นต้น

มีรายงานสรุปการใช้งานบัตรหรือตั๋วแต่ละประเภท เช่น บัตรหรือตั๋วที่ใช้งานแล้วหรือหมดอายุ

เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการลงทะเบียน ทันสมัย และสะดวกสบาย

สามารถใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆ ของ QPay ได้ เช่น QLogin, QTime, QMember, QCoupon

QPay - ช่วยคุณจัดการตั๋ว


เราจัดเก็บบัตรหรือตั๋วในรูปแบบออนไลน์ ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดต่างๆ หรือวันหมดอายุของบัตรหรือตั๋วได้ พร้อมทั้งยังสามารถโอนบัตรหรือตั๋วให้กันได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น QPay

Contact Us! - ติดต่อเรา


Call Center: 02-105-4164

QpayThai

* ธุรกรรมด้าน E-Money จะสามารถใช้งานได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง