ระบบ Login
System

ใช้ง่าย ปลอดภัย

บริหารจัดการได้

เกี่ยวกับ Q Login

เป็นระบบ Login บนเว็บไซต์ ผ่าน QPay Application เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการ Login เข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆ

โดยการใช้ QLogin เป็นเสมือน E-ID ประจำตัวที่มีการพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้งาน โดยการ Scan QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นกว่าการจดจำ รหัสผู้ใช้(Username) และรหัสผ่าน(Password) ยากต่อการ Hack เข้าระบบ และสามารถดูรายการย้อนหลังได้ว่ามี User ท่านใดเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ช่วงเวลาใดบ้าง

QPay - การเชื่อมต่อ ระบบ QLogin API

1. Global Login (Default) การใช้ระบบ Login แบบทั่วไป คือบุคคลทั่วไปที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์นั้นๆ สามารถ Login เข้าใช้งาน เว็บไซต์ของคุณได้ทันที ระบบนี้จะเป็นการใช้งานแบบไม่ต้องกำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน

* เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่เข้าใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลสมาชิก2. Subservice Pending เป็นระบบการ Login ที่มีการกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ โดยเว็บไซต์นั้นๆ จะเป็นผู้กำหนดสิทธิ และอนุญาตเข้าใช้งาน

* เหมาะสำหรับการเข้าใช้งานในส่วนของสมาชิกที่มีความสำคัญและไม่เปิดเผยให้ใช้กันทั่วไป เช่น ระบบบริหารจัดการ Backend, ระบบห้องสมาชิกพิเศษที่เข้าดูข้อมูลได้เฉพาะหรือระบบที่ต้องการให้สมาชิกไปจ่ายเงินค่าสมัครก่อนเข้าไปใช้งานระบบได้

ประโยชน์การใช้งาน - ระบบ LoginLogin ง่าย ไม่ต้องจดจำรหัสผู้ใช้(Username) และรหัสผ่าน(Password)

ลดค่าใช้จ่ายเรื่อง OTP(One Time Password) เพราะใช้ QLogin เป็นตัวแทนของ User

เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบรักษาความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์

สามารถจัดการบริหาร User กำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน

สามารถดูข้อมูลเข้าใช้งานเว็บไซต์ในเวลาต่างๆ

สามารถใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆ ของ QPay ได้ เช่น QTicket, QTime, QMember, QCoupon

QPay - Scan QR Code เพื่อเข้าระบบ


เราช่วยให้การ Login เข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆ เป็นเรื่องง่าย โดยใช้ระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูง

Contact Us! - ติดต่อเรา


Call Center: 02-105-4164

QpayThai

* ธุรกรรมด้าน E-Money จะสามารถใช้งานได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง