ระบบ Chat
System

แบบ Real-Time พร้อม API ส่ง การแจ้งเตือน

เกี่ยวกับ QChat

ระบบสนทนา (Chat) แบบ Real-Time พร้อม API ส่ง การแจ้งเตือน (notification) ถึงลูกค้าทันที พร้อมมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประหยัดกว่าใช้ระบบการส่ง SMS ในการแจ้งเตือน

 

QPay - การเชื่อมต่อ ระบบ QChat API

1.สามารถเชื่อต่อระบบ API กับระบบ QChat เมื่อส่งข้อความจากเว็บไซต์
QChat จะเป็นตัวช่วยในการกระจายข้อความไปหลาย User พร้อมๆกัน

*ส่งข้อความแบบ Real-time พร้อมส่ง API แจ้งเตือนลูกค้าทันที


ประโยชน์การใช้งาน - ระบบ Chatส่งข้อความรวดเร็ว แบบ Real-time
แชทถาม-ตอบได้ทันที

ง่ายต่อการรับแจ้งเตือนต่างๆ ผ่าน
แอพ QPay แจ้งเตือนทันทีตลอด 24 ชม.

ปลอยภัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กว่าการส่ง SMS แบบเดิม

ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการส่ง SMS
แบบเดิมในการแจ้งเตือน

สามารถเชื่อมต่อ APT กับทุกระบบ
ทุกเว็บไซต์ ในด้านการแจ้งเตือนต่างๆ

สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนต่างๆ ได้
หลาย User พร้อมกัน และในเวลาเดียวกัน

QPay - แจ้งเตือนทันที 24 ชม.


รับการแจ้งเตือน หรือเพิ่มผู้ติดต่อง่ายๆ เพียง Scan QR Code ด้วย Qpay Application

Contact Us! - ติดต่อเรา


Call Center: 02-105-4164

QpayThai

* ธุรกรรมด้าน E-Money จะสามารถใช้งานได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง